Manylion y mater

Governance and Audit Committee Annual Report

To approve the Governance and Audit Committee Annual Report 2021/22

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 20/12/2022

Angen penderfyniad: 24 Ion 2023 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Rheoli Risg

Adran: Governance

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Description (Welsh): Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2021/22

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Governance and Audit Committee Annual Report