Manylion y mater

Joint Funded Care Packages - Update Report

To share a verbal update on the current situation on the long term debt with the Betsi Cadwaladr University Health Board since the last report was received.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 02/12/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 15 Rhag 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol), Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Social Services

Title (Welsh): Pecynnau Gofal a Ariennir ar y Cyd - Adroddiad diweddaru

Description (Welsh): I rannu diweddariad llafar ar y sefyllfa bresennol o ran dyled hirdymor gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ers yr adroddiad diwethaf.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Joint Funded Care Packages