Manylion y mater

Forward Work Programme and Action Tracking (E&E OSC)

To consider the Forward Work Programme of the Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/01/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 13 Meh 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Hwylusydd Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd a Gofal Cymdeithasol

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ac Olrhain Camau Gweithredu

Description (Welsh): Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y cynnydd yn erbyn camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Forward Work Programme and Action Tracking (E&E OSC)