Manylion y mater

Consultation on the Flintshire and Wrexham Public Services Board (PSB) draft Well-being Plan 2023-28

To share the draft Well-being Plan, which contains new five year well-being objectives and the actions that the Council commits to taking to meet them in collaboration with its PSB partner organisations.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/11/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 20 Rhag 2022 by Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Ymgynghoriad ar Gynllun Lles drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint a Wrecsam 2023-28

Description (Welsh): Rhannu’r Cynllun Lles drafft, sy’n cynnwys amcanion lles newydd pum mlynedd a’r camau gweithredu mae’r Cyngor yn ymrwymo i’w cymryd er mwyn eu bodloni ar y cyd â’i sefydliadau partner yn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Consultation on the Flintshire and Wrexham Public Services Board (PSB) draft Well-being Plan 2023-28