Manylion y mater

Consultation on the Flintshire and Wrexham Public Services Board (PSB) draft Well-being Plan 2023-28

To share with Corporate Resources Overview and Scrutiny Committee the draft Well-being Plan, which contains new five year well-being objectives and the actions that the Council commits to taking to meet them in collaboration with its PSB partner organisations.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/11/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 15 Rhag 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol), Prif Weithredwr

Adran: Social Services

Title (Welsh): Ymgynghoriad ar Gynllun Lles drafft 2023-28 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir y Fflint a Wrecsam

Description (Welsh): Rhannu’r Cynllun Lles Drafft gyda’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol, sy’n cynnwys amcanion a chamau gweithredu lles pum mlynedd newydd mae’r Cyngor wedi ymrwymo i’w cyflawni mewn cydweithrediad â’i sefydliadau partner BGC.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Consultation on the Flintshire and Wrexham Public Services Board (PSB) draft Well-being Plan 2023-28