Manylion y mater

Delivering public services in the 21st century, an overview

To explore the benefits and limitations of outsourcing and/or creating shared services as a means to deliver Council services.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/11/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 25 Ebr 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Corfforaethol, Rhaglen Gyfalaf ac Asedau

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Darparu gwasanaethau cyhoeddus yn yr 21ain ganrif - trosolwg

Description (Welsh): I edrych ar fanteision a chyfyngiadau contractau allanol a/neu greu gwasanaethau a rannir fel modd o ddarparu gwasanaethau’r Cyngor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Delivering public services through outsourcing or shared services