Manylion y mater

The School Standards and Organisation (Wales) Act 2013, School Organisation Code for an enlargement of the premises of a school for Drury C.P. School and Penyffordd C.P. School

To provide details of the responses from the Statutory Objection period for an enlargement of the premises at two schools - Drury C.P. School and Penyffordd C.P. School and to invite Cabinet to determine on the Statutory Proposals.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 21/11/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 20 Rhag 2022 by Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgol (Cymru) 2013, Cod Trefniadaeth Ysgolion ar gyfer ehangu eiddo ysgol ar gyfer Ysgol Gynradd Gymunedol Drury ac Ysgol Gynradd Gymunedol Penyffordd.

Description (Welsh): I hysbysu’r Cabinet o ymatebion o’r cyfnod Gwrthwynebiad Statudol ar gyfer ehangu eiddo mewn dwy ysgol - Ysgol Gynradd Gymunedol Drury ac Ysgol Gynradd Gymunedol Penyffordd ac i wahodd y Cabinet i benderfynu ar y Cynigion Statudol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • The School Standards and Organisation (Wales) Act 2013, School Organisation Code for an enlargement of the premises of a school for Drury C.P. School and Penyffordd C.P. School