Manylion y mater

Medium Term Financial Strategy and Budget 2023/24

To provide an update to the additional budget requirement for the 2023/24 financial year in advance of the specific Overview and Scrutiny meetings to be held throughout December and in advance of the receipt of the Provisional Settlement on 14th December 2022.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 14/11/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 22 Tach 2022 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig A Chyllideb 2023/24

Description (Welsh): Darparu diweddariad i’r gofyniad cyllideb ychwanegol ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24 cyn y cyfarfodydd Trosolwg a Chraffu penodol sydd i’w cynnal trwy gydol mis Rhagfyr a chyn derbyn y Setliad Dros Dro ar 14 Rhagfyr 2022.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Medium Term Financial Strategy and Budget 2023/24