Manylion y mater

Supplier Contracts

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 23 Tach 2022 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Ceri Shotton, Committee Officer E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Contractau Cyflenwyr

Description (Welsh): Gofyn i Aelodau’r Pwyllgor gymeradwyo estyniadau i gontractau Cronfeydd amrywiol a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y Link Fund Solutions Limited.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen