Manylion y mater

Investment and Funding Update

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 23 Tach 2022 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Ceri Shotton, Committee Officer E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad ar Fuddsoddi ac Ariannu

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion buddsoddi ac ariannol a darparu’r ymateb ar gyfer y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Cymru a Lloegr); Llywodraethu ac adrodd ar ymgynghoriad risgiau newid hinsawdd i’w cymeradwyo.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen