Manylion y mater

Economic and Market Update, and Investment Strategy and Manager Summary

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 23 Tach 2022 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Ceri Shotton, Committee Officer E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad ar yr Economi a’r Farchnad, a’r Strategaeth Fuddsoddi a Chrynodeb Rheolwyr

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar yr economi a’r farchnad a pherfformiad y Gronfa a Rheolwyr y Gronfa.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen