Manylion y mater

Funding, Flight-Path and Risk Management Framework

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 23 Tach 2022 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Ceri Shotton, Committee Officer E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Fframwaith Rheoli Risg, Llwybr Hedfan a Chyllid

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar y sefyllfa gyllido, a gweithrediad y fframwaith rheoli risg a llwybr hedfan.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen