Manylion y mater

Draft Funding Strategy Statement

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 23 Tach 2022 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Ceri Shotton, Committee Officer E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Datganiad Strategaeth Gyllido Drafft

Description (Welsh): Darparu Aelodau’r Pwyllgor â chanlyniadau’r Prisiad Actiwaraidd cychwynnol a’r Datganiad Strategaeth Gyllido drafft i’w ystyried, adolygu a’i gymeradwyo ar gyfer ymgynghori gyda Chyflogwyr.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen