Manylion y mater

Renting Homes (Wales) Act 2016

To outline changes proposed to the way all landlords in Wales rent their properties to be introduced from 1 December 2022.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 14/11/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 22 Tach 2022 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Description (Welsh): Amlinellu’r newidiadau arfaethedig i’r ffordd y mae landlordiaid yng Nghymru yn gosod eu heiddo, a fydd yn cael eu cyflwyno ar 1 Rhagfyr 2022.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Renting Homes (Wales) Act 2016