Manylion y mater

Medium Term Financial Strategy and Budget 2023/24

To provide an update on the additional budget requirement for the 2023/24 financial year in advance of the series of Overview & Scrutiny meetings in December.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 14/11/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Tach 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig A Chyllideb 2023/24

Description (Welsh): Darparu diweddariad ar y gofyniad cyllideb ychwanegol ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24 cyn y gyfres o gyfarfodydd Trosolwg a Chraffu ym mis Rhagfyr.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Medium Term Financial Strategy and Budget 2023/24