Manylion y mater

Timings of meetings and meeting format survey

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 9 Tach 2022 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Sharon Thomas, Committee Officer E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Arolwg ar amseroedd a fformat cyfarfodydd

Description (Welsh): Gofyn am farn y Pwyllgor yngl┼Ěn â’r arolwg arfaethedig ar amseroedd a fformat cyfarfodydd.

Penderfyniadau

Agenda items