Manylion y mater

MTFS & Budget Setting 2023-24 (Stage 2) (EY&C OSC)

That the Committee reviews and comments on the cost pressures and overall budget strategy, and advises on any areas of cost efficiency it would like to see explored further.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 21/10/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 1 Rhag 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol, Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid), Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Gosod Cyllideb 2023-24 (Cam 2)

Description (Welsh): Bod y Pwyllgor yn adolygu a rhoi sylw ar bwysau cost a’r strategaeth gyffredinol ar gyfer y gyllideb, a chynghori ar unrhyw feysydd o effeithlonrwydd cost yr hoffent edrych arnynt ymhellach.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • MTFS & Budget Setting 2023-24 (Stage 2) (EY&C OSC)