Manylion y mater

MTFS & Budget Setting 2023-24 (Stage 2) (E&E OSC)

That the Committee reviews and comments on the cost pressures and overall budget strategy, and advises on any areas of cost efficiency it would like to see explored further.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 21/10/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 13 Rhag 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi, Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael, Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd, Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Prif Swyddog (Stryd a Chludiant), Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Gosod Cyllideb 2023-24 (Cam 2)

Description (Welsh): Bod y Pwyllgor yn adolygu a rhoi sylw ar bwysau cost a’r strategaeth gyffredinol ar gyfer y gyllideb, a chynghori ar unrhyw feysydd o effeithlonrwydd cost yr hoffent edrych arnynt ymhellach.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • MTFS & Budget Setting 2023-24 (Stage 2) (E&E OSC)