Manylion y mater

Anti-racist Wales Action Plan

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 14/10/2022

Report Type: Operational;

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol

Description (Welsh): Amlinellu sut mae’r Cyngor yn bodloni gofynion Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol Llywodraeth Cymru, yn unol â datblygiad y Cwricwlwm newydd i Gymru.