Manylion y mater

Council Plan 2022-23 Mid-Year Performance Reporting (EE OSC)

To review the levels of progress in the achievement of activities and performance levels identified in the Council Plan.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 14/10/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 10 Ion 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi, Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd, Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Canol Blwyddyn ar Berfformiad Cynllun y Cyngor 2022-23

Description (Welsh): Adolygu’r lefelau cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau a lefelau perfformiad fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Council Plan 2022-23 Mid-Year Performance Reporting (EE OSC)