Manylion y mater

Sheltered Housing Review Report

To provide an update to the Committee following the Sheltered Housing review.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 14/10/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 8 Chwe 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Adroddiad Adolygiad o Dai Gwarchod

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor yn dilyn yr adolygiad o Dai Gwarchod.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau