Manylion y mater

Financial Procedure Rules

To approve the Financial Procedure Rules.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 14/10/2022

Angen penderfyniad: 24 Ion 2023 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Rheolau Gweithdrefnau Ariannol

Description (Welsh): Cymeradwyo'r Rheolau Gweithdrefn Ariannol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Financial Procedure Rules