Manylion y mater

Housing Rent Income and Welfare Response

To provide an update on the impacts of welfare reforms and the work that is ongoing to mitigate them.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 14/10/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 11 Ion 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Y wybodaeth ddiweddaraf am Ddiwygio Lles / Incwm Rhent Tai

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am effaith diwygiadau lles a’r gwaith sy’n mynd rhagddo i’w lliniaru. Cynnwys gwybodaeth am y Cynllun Grant Caledi i Denantiaid.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Welfare Reform Update /Housing Rent Income