Manylion y mater

Financial Procedure Rules

To provide the Committee with updated Financial Procedure Rules for recommendation to County Council.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 11/10/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Tach 2022 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Rheolau Gweithdrefnau Ariannol

Description (Welsh): Darparu Rheolau Gweithdrefnau Ariannol wedi’u diweddaru i’r Pwyllgor i’w hargymell i’r Cyngor Sir.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Financial Procedure Rules