Manylion y mater

Schedule of Remuneration for 2022/23

For Council to approve the schedule of remuneration for elected and co-opted Members for 2022/23 for publication, now all appointments have been made.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 10/10/2022

Angen penderfyniad: 18 Hyd 2022 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar Gyfer 2022/23

Description (Welsh): I’r Cyngor gymeradwyo’r rhestr o gydnabyddiaethau ariannol ar gyfer Aelodau etholedig a chyfetholedig ar gyfer 2022/23 ar gyfer eu cyhoeddi, gan fod yr holl benodiadau wedi eu gwneud.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Schedule of Remuneration for 2022/23