Manylion y mater

Overview & Scrutiny Terms of Reference

To approve the proposed amendments to the Terms of Reference for each of the Overview & Scrutiny Committees.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 10/10/2022

Angen penderfyniad: 18 Hyd 2022 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Cylch Gorchwyl Trosolwg a Chraffu

Description (Welsh): Cymeradwyo'r diwygiadau arfaethedig i'r Cylch Gorchwyl ar gyfer pob un o'r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Overview & Scrutiny Terms of Reference