Manylion y mater

Corporate Joint Committee (CJC) update report

To provide an update on the progress being made in relation to the Corporate Joint Committee (CJC).

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 10/10/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 13 Hyd 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cyd-bwyllgor Corfforedig - adroddiad diweddaru

Description (Welsh): Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd sy’n cael ei wneud o ran y Cyd-bwyllgor Corfforedig.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • The North Wales Corporate Joint Committee (CJC) Update