Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2022/23 (Month 5)

To provide Members with the Revenue Budget Monitoring 2022/23 (Month 5) Report and Significant Variances.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 10/10/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 13 Hyd 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2022/23 (Mis 5)

Description (Welsh): Pwrpas yr adroddiad hwn yw darparu Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2022/23 (Mis 5) ac amrywedd sylweddol i’r Aelodau.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2022/23 (Month 5) and Capital Programme 2022/23 (Month 5)