Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2022/23 (Month 6) and Capital Programme 2022/23 (Month 6)

The provide Members with the Revenue Budget Monitoring 2022/23 (Month 6) Report and the Capital Programme 2022/23 (Month 6) Report, and Significant Variances.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 27/09/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Tach 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2022/23 (Mis 6) a Rhaglen Gyfalaf 2022/23 (Mis 6)

Description (Welsh): I gyflwyno Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2022/23 (Mis 6), Adroddiad Rhaglen Gyfalaf 2022/23 (Mis 6) ac amrywiant sylweddol i’r Aelodau.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2022/23 (Month 6) and Capital Programme 2022/23 (Month 6)