Manylion y mater

Review of Procurement Thresholds for Quick Quotes/Single Supplier Quotes

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 29 Medi 2022 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Chief Officer (Governance) (Tracey Cunnew).

Title (Welsh): Adolygu Trothwyon Caffael ar gyfer Dyfynbrisiau Cyflym/Dyfyniadau gan Gyflenwr Unigol

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth i ddiwygio'r trothwyon presennol o £10k i £20k a osodwyd o fewn y Rheolau Gweithdrefn Contractau i fwrw ymlaen â phrynu nwyddau, gwasanaethau neu waith ar ôl derbyn un dyfynbris. Yn ogystal, caniatáu defnyddio ymarferoldeb Dyfynbrisiau Cyflym y system e-dendro Proactis ar gyfer dyfynbrisiau hyd at £20k, yn lle'r trothwy presennol o £10k.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen