Manylion y mater

Biodiversity Sect.6 Reporting

To update members on work to deliver the Environment Act Section 6 Biodiversity Duty Delivery Plan in order to report on action to Welsh Government.

Math: Information Only

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 20/09/2022

Report Type: Operational;

Considered on: 15 Tach 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Adrodd Adran 6 Bioamrywiaeth

Description (Welsh): Diweddaru aelodau am y gwaith i sicrhau Cynllun Cyflawni Dyletswydd Bioamrywiaeth Adran 6 Deddf yr Amgylchedd er mwyn adrodd ar y camau a gymerir i Lywodraeth Cymru.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Biodiversity Sect.6 Reporting