Manylion y mater

Wepre Park Management plan

To present and agree the new Wepre Park management plan.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 20/09/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 23 Chwe 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cynllun Rheoli Parc Gwepra a chodi tâl

Description (Welsh): Cyflwyno a chytuno ar gynllun rheoli Parc Gwepra newydd, ac ystyried codi tâl am barcio ceir.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Wepre Park Management plan and charging