Manylion y mater

Theatr Clwyd Project - Update

That the Committee support the Council share of the projected increase in costs for the capital refurbishment of the Theatre provided Welsh Government also agrees to bear its share of the extra costs in line with the proportions previously agreed.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/09/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 23 Medi 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Corfforaethol, Rhaglen Gyfalaf ac Asedau

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Prosiect Theatr Clwyd - Diweddariad

Description (Welsh): Bod y Pwyllgor yn cefnogi cyfran y Cyngor o’r cynnydd disgwyliedig mewn costau ar gyfer adnewyddiad cyfalaf y Theatr cyhyd â bod Llywodraeth Cymru hefyd yn cytuno i ysgwyddo ei chyfran o’r costau ychwanegol yn unol â’r cyfrannau y cytunwyd arnynt eisoes.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Theatr Clwyd Project