Manylion y mater

Amendments to Clwyd Pension Fund Constitution

To review and update the Delegation Scheme for the Clwyd Pension Fund

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/09/2022

Angen penderfyniad: 18 Hyd 2022 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Diwygiadau i Gyfansoddiad Cronfa Bensiynau Clwyd

Description (Welsh): I adolygu a diweddaru'r Cynllun Dirprwyo ar gyfer Cronfa Bensiwn Clwyd

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Amendments to Clwyd Pension Fund Constitution