Manylion y mater

Business and Financial Planning Cycle

Math: Information Only

Notice of proposed decision first published: 16/09/2022

Report Type: Strategic;

Considered on: 23 Medi 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cylch Cynllunio Ariannol a Busnes

Agenda items

Dogfennau

  • Business and Financial Planning Cycle