Manylion y mater

Local Government and Elections (Wales) Act 2021

To share an update on progress with the Local Government Bill Working Group.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/09/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 27 Medi 2022 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021

Description (Welsh): Rhannu diweddariad ar y cynnydd gyda’r Gweithgor Bil Llywodraeth Leol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Local Government and Elections (Wales) Act 2021