Manylion y mater

Medium Term Financial Strategy and Budget 2023/24

To update on the budget estimates and strategy for the setting of the 2023/24 budget.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/09/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 23 Medi 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig A Chyllideb 2023/24

Description (Welsh): Rhoi diweddariad ar yr amcangyfrifon cyllideb a’r strategaeth ar gyfer gosod cyllideb 2023/24.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Medium Term Financial Strategy and Budget 2023/24