Manylion y mater

An Introduction to the North Wales Economic Ambition Board & Quarterly report

Introduction to the Economic Ambition Board and quarterly update.


Math: Information Only

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/09/2022

Report Type: Operational;

Considered on: 11 Hyd 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cyflwyniad i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac Adroddiad Chwarterol

Description (Welsh): Cyflwyniad i’r Bwrdd Uchelgais Economaidd a diweddariad chwarterol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • An Introduction to the North Wales Economic Ambition Board & Quarterly report