Manylion y mater

Waste Strategy

To review the Councils current Waste Strategy with the objective of achieving Welsh Government statutory recycling targets.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/09/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 10 Ion 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a Chludiant

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Strategaeth Wastraff

Description (Welsh): Adolygu Strategaeth Wastraff bresennol y Cyngor gyda’r amcan o gyflawni targedau ailgylchu statudol Llywodraeth Cymru.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Waste Strategy