Manylion y mater

Streetscene Standards

The Streetscene Standards have not been reviewed since 2019. This reports reviews the existing standards and recommend amendments to ensure that the service continues to delivers to the needs and expectations of the public.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/09/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 7 Maw 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a Chludiant

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Safonau’r Gwasanaethau Stryd

Description (Welsh): Nid yw Safonau’r Gwasanaethau Stryd wedi cael eu hadolygu ers 2019. Mae’r adroddiad hwn yn adolygu’r safonau presennol ac yn argymell diwygiadau i sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau i gyflawni anghenion a disgwyliadau’r cyhoedd.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Streetscene Standards