Manylion y mater

Local Toilet Strategy

The advise Scrutiny that the next statutory formal review point for our Local Toilet Strategy is required to follow the local government elections that were held in May 2022, and we now have one year from the date of the elections to review, revise, consult upon and publish updated strategies for our local area. This report sets out the approach being taken and the timescales of the review. This revised Local Toilet Strategy will be presented in March 2023.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/09/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 7 Maw 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a Chludiant

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Strategaeth Toiledau Lleol

Description (Welsh): Cynghori Craffu bod y pwynt adolygu statudol ffurfiol nesaf ar gyfer ein Strategaeth Toiledau Lleol angen dilyn yr etholiadau llywodraeth leol a gynhaliwyd ym mis Mai 2022, a bod gennym flwyddyn o ddyddiad yr etholiadau i adolygu, diwygio, ymgynghori arno a chyhoeddi strategaethau diwygiedig ar gyfer ein hardal leol. Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r dull a gymerir ac amserlenni’r adolygiad. Bydd y Strategaeth Toiledau Lleol diwygiedig yn cael ei gyflwyno ym mis Mawrth 2023.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Local Toilet Strategy