Manylion y mater

Integrated Youth Provision – Delivery Plan Update

To provide an update to the Committee on the Integrated Youth Provision Delivery Plan

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/09/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 1 Rhag 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Darpariaeth Ieuenctid Integredig - Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Cynllun Cyflawni

Description (Welsh): Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am Gynllun Cyflawni’r Ddarpariaeth Ieuenctid Integredig

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Integrated Youth Provision – Delivery Plan Update