Manylion y mater

Housing regeneration grants and loans policy

to ask the Scrutiny Committee to review the draft refreshed Housing Regeneration Grants and Loans Policy and to recommend approval to Cabinet.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/09/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 18 Ebr 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Polisi grantiau a benthyciadau adfywio tai

Description (Welsh): Gofyn i’r Pwyllgor Craffu adolygu’r Polisi Grantiau a Benthyciadau Adfywio Tai diwygiedig ac argymell bod y Cabinet yn ei gymeradwyo.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Housing regeneration grants and loans policy