Manylion y mater

Levelling Up Fund

To provide an update on the development of the programme and projects and to request an allocation of capital funding to meet the required match funding expected by UK Government.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/09/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Tach 2022 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cronfa Ffyniant Bro

Description (Welsh): Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet am ddatblygiad y rhaglen a’r prosiectau a gofyn iddynt ddyrannu cyllid cyfalaf i fodloni’r gofynion ariannu cyfatebol a ddisgwylir gan Lywodraeth y DU.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Levelling Up Fund