Manylion y mater

Shared Prosperity Fund

To provide an update on the development of the programme and to recommend to Cabinet that approval is given for the framework of priorities and processes needed to effectively operate the programme.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/09/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 15 Tach 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Description (Welsh): Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad y rhaglen ac argymell i’r Cabinet eu bod yn cymeradwyo’r fframwaith blaenoriaethau a’r prosesau sydd eu hangen i roi’r rhaglen ar waith yn effeithiol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Shared Prosperity Fund