Manylion y mater

Forward Work Programme and Action Tracking

To consider the Forward Work Programme of the Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 01/09/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Ion 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Gyfarwyddwr: Hwylusydd Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd a Gofal Cymdeithasol

Adran: Governance

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ac Olrhain Camau Gweithredu

Description (Welsh): Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg & Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd a rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y cynnydd yn erbyn camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Forward Work Programme and Action Tracking