Manylion y mater

Council Plan 2023-28

To agree the proposed Priorities, Sub Priorities and Well-being Objectives for the Council Plan 2023-28

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 01/09/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Hyd 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden, Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cynllun y Cyngor 2023-28

Description (Welsh): Cytuno ar y Blaenoriaethau arfaethedig, Is Flaenoriaethau a’r Amcanion Lles ar gyfer Cynllun y Cyngor 2023-28.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Council Plan Development 2023/24