Manylion y mater

Housing Revenue Account (HRA) 30 Year Financial Business Plan

To consider the proposed Housing Revenue Account (HRA) Budget for 2023/24 and the HRA Business Plan.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/09/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 14 Rhag 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai, Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau), Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Cynllun Busnes Ariannol 30 Blynedd y Cyfrif Refeniw Tai

Description (Welsh): Ystyried Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer 2023/24 a’r Achos Busnes ar gyfer y CRT.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Housing Revenue Account (HRA) 30 Year Financial Business Plan