Manylion y mater

Public Services Ombudsman for Wales Annual Letter 2021-22 and Complaints made against Flintshire County Council during the first half of 2022-23

To share the Public Services Ombudsman for Wales Annual Letter 2021-22. The report also provides an overview of complaints received by each portfolio of the Council between the period 1 April - 30 September 2022.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/09/2022

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 25 Ion 2023 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Llythyr Blynyddol 2021-22 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a Chwynion a wnaed yn erbyn Gwasanaethau Cyngor Sir y Fflint yn hanner cyntaf 2022-23 (Ebrill-Medi 2022)

Description (Welsh): Rhannu Llythyr Blynyddol 2021-22 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae’r adroddiad hefyd yn rhoi trosolwg o’r cwynion a dderbyniwyd gan bob portffolio o’r Cyngor rhwng y cyfnod 1 Ebrill - 30 Medi 2022.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Public Services Ombudsman for Wales Annual Letter 2021-22 and Complaints made against Flintshire County Council during the first half of 2022-23