Manylion y mater

Capital Strategy Including Prudential Indicators 2023/24 to 2025/26

To present the Capital Strategy 2023/24 - 2025/26 for review.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/08/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Tach 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Strategaeth Gyfalaf, yn cynnwys Dangosyddion Darbodus 2023/24 - 2025/26

Description (Welsh): Cyflwyno Strategaeth Gyfalaf 2023/24 – 2025/26 ar gyfer ei hadolygu.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Capital Strategy Including Prudential Indicators 2023/24 to 2025/26